سوالات متداول

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای ناوگان حمل کالا که مدارک مورد نیاز جهت فعالیت ناوگان و راننده را دارا می باشند می توانند با ورود اطلاعات درخواستی عضو این بازارگاه شوند.

اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد شرکت می تواند عضویت کاربری وی را مسدود کرده واز ارائه سرویس به وی خود داری کند.

کاربران حق ندارند از ترابران جاده برای حمل ونقل اشیا غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی ،مواد مخدر ،سلاح،مواد منفجره،مواد آلوده یا سایر اشیا یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست استفاده کند.

مبلغ کرایه توسط شرکت های حمل و نقل پیشنهاد می شود و راننده حق دارد هر کدام از پیشنهاد هارا که برای او بصرفه تر است انتخاب نماید.